УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Моля, прочетете внимателно този текст.
Той представлява споразумение между Вас и „Топалов мед“ ЕООД и посочва условията, при които можете да използвате сайта, както и нашите задължения към Вас.
Използването на предлаганите от електронния магазин „Пазарувай Лесно“ услуги е възможно само след като се съгласите с настоящите условия.