viber изображение 2023 07 13 15 47 40 653

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“

viber изображение 2023 12 06 12 40 07 717 rotated

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

viber изображение 2023 12 06 12 40 08 408 rotated

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“