Мобилно Пчеларство

Tops Honey farms1 IMG 2925

Мобилното пчеларство е истинска традиция за нас. За него са необходими много желание, труд и проучвания, които ние имаме в изобилие.Цялата тази дейност представлява транспортиране на кошерите до места, където растителността е по-медоносна и екологично чиста. Пчелите използват оптимално пашата, когато тя е в непосредствена близост до цъфтящи растения. Идеята ни е да не затрудняваме нашите […]