Галерия

Top’s Honey в Снимки 

Мобилно Пчеларсво

Прозводствения Процес

Пчелини

„Западната медоносна пчела, Apis Mellifera, е може би най-важното полезно насекомо в света, което е от голяма стойност за човека и природата“

― Родолфо Яфе и Робин Ф. А. Мориц

Пчелини

Добивът на мед е невъзможен без наличието на трудолюбивите пчели. Нашите пчелни семейства наброяват 3300. За тях ние избираме най-подходящи места, а именно Предбалкана. В този радиус има изключително богата растителна паша и чиста вода. Акациевите и липовите гори, находящи се там, са благоприятни за такъв тип дейност. Селектирането на най-екологично чисти райони е много важно за качеството на произвеждания мед.

Капацитетът на нашите продажби е 2500 отводки годишно, което е лимитирано количество.

Блог Статия